Zásady cookies

Společnost Aflofarm Czech Republic s.r.o., IČ 08168016, sídlem Vinohradská 33/89, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314099 (dále jen „Společnost“), při své činnosti pracuje s cookies a dalšími obdobnými technologiemi (dále jen „cookies“).

Účelem tohoto dokumentu je seznámení návštěvníka („uživatel“) webových stránek se způsobem práce Společnosti s cookies a plnění informační povinnosti ohledně zpracování osobních údajů při využití cookies. Společnost je oprávněna tento dokument v případě potřeby aktualizovat. Při každé návštěvě prosím sledujte pečlivě obsah tohoto dokumentu.

Sběr dat při návštěvě webu

 1. Při návštěvě webových stránek jsou na počítač uživatele ukládány data, cookies, pixely a podobné technologie.
 2. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na zařízení uživatele pro následující účely:
  1. Funkční cookies = jedná se o nezbytně nutné cookies, bez kterých není možné webové stránky zobrazit a využívat, tyto cookies není možné vypnout („funkční cookies“);
  2. Analytické cookies = cookies zajišťující lepší funkce webových stránek a informace o návštěvnosti a další potřebné analýzy, nastavení těchto cookies je možné změnit postupem dle článku „nastavení cookies“ („analytické cookies“);
  3. Reklamní cookies = tyto cookies nám i třetím stranám pomáhají nastavit zobrazení relevantního obsahu a zjišťovat oblíbené položky a další obdobné funkce, nastavení těchto cookies je možné změnit postupem dle článku „nastavení cookies“ („reklamní cookies“).
 3. Funkční cookies jsou nezbytné pro plnění smlouvy v podobě poskytování služeb v možnosti prohlížení těchto webových stránek. Analytické cookies jsou obvykle oprávněným zájmem provozovatele webu na stanoveném účelu. Reklamní cookies zásadně podléhají souhlasu uživatele, tento může být vyjádřen nastavením prohlížeče, stiskem příslušného tlačítka a/nebo jiným způsobem.
 4. Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu, uživatel proti tomuto může podat námitky. Souhlas je vždy dobrovolný a pokud jej uživatel udělil, může ho kdykoliv odvolat – prostřednictvím nastavení prohlížeče anebo způsoby popsanými níže. Tam, kde je právním důvodem plnění smlouvy není možné službu dále využívat při zákazu cookies.

Zpracování osobních údajů

 1. Rovněž cookies pracují s osobními údaji, avšak jedná se pouze o informace o zařízení uživatele, IP adrese, navštívených stránkách a data obdobná síťovým identifikátorům. Prostřednictvím cookies není možné zjišťovat identifikační údaje v podobě jména, příjmení a kontaktů uživatele.
 2. Veškeré podrobné informace o kontaktech správce, zpracování osobních údajů a vysvětlení práv naleznete zde: „Informace o ochraně osobních údajů“.

Nastavení cookies

 1. Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Uživatel může prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a může se rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv.
 2. V nastavení prohlížeče může uživatel cookies zakázat. Pokud uživatel cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všech funkcí svého internetového prohlížeče a webových stránek.
 3. Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Pro vypnutí je zapotřebí se podívat do nápovědy k prohlížeči a postupovat podle pokynů v nápovědě.
 4. Cookies, které jsou již uložené, může uživatel průběžně mazat ze svého počítače.
 5. Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne uživatel v návodu k použití svého prohlížeče.
 6. Více informací o cookies, podrobné vysvětlení fungování, přehled uživatelem užívaných cookies v rámci prohlížeče a jednoduché vysvětlení způsobu vypnutí nalezne subjekt také na tomto odkazu.

Funkční cookies

 1. Účel: účelem těchto cookies je zajistit zobrazení a fungování webu. Patří sem také cookies, které nám pomáhají uložit Vaši volbu vyjádřenou prostřednictvím cookies lišty či jiné základní nastavení při užívání webu.
 2. Právní základ: plnění smlouvy a oprávněný zájem.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o volbě nastavení.
 4. Doba uchování: doba užívání těchto webových stránek.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: jedná se o vlastní cookies a není možný přístup třetích osob vyjma zpracovatelů uvedených v informaci o ochraně osobních údajů.
 6. Předání mimo EU: údaje nejsou předávány mimo EU.

Analytické cookies

 1. Účel: účelem těchto cookies je získávat informace o návštěvnosti webu.
 2. Právní základ: oprávněný zájem.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o návštěvě a době strávené na webu.
 4. Doba uchování: doba užívání těchto webových stránek.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: jedná se o vlastní cookies a není možný přístup třetích osob vyjma zpracovatelů uvedených v informaci o ochraně osobních údajů.
 6. Předání mimo EU: údaje nejsou předávány mimo EU.

Reklamní cookies – Google Analytics

 1. Účel: účelem těchto cookies je získávat informace o návštěvnosti webu, prohlížení podstránek za pomoci zjišťování unikátních návštěvníků. Cookie nám také pomáhá zjistit informace o tom, jak často uživatel navštěvuje web a analýzu dat.
 2. Právní základ: souhlas.
 3. Kategorie osobních údajů: síťové identifikátory, údaje o zařízení, údaje o návštěvě, počtu, čase stráveném na webu, údaje o kampaních, náhodně generované identifikátory pro identifikaci unikátních návštěvníků, počet návštěvníků a anonymní výstupy z dat a analýzy.
 4. Doba uchování: doba užívání těchto webových stránek, nejdéle dva roky.
 5. Třetí osoby a jejich podmínky zpracování: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – práva, možnosti nastavení a další informace jsou uvedeny zde.
 6. Předání mimo EU: Google Inc., USA na základě standardních smluvních doložek.